« Ga terug   Print

Economisch Onderzoeker Akkerbouw

2020-11-12 Wageningen University & Research | Wageningen | WO | Fulltime | Sluit 2021-01-11

Ben jij een ervaren econoom met een heldere visie en actuele praktijkkennis van de akkerbouwsector? Wageningen University & Research is op zoek naar een Economisch Onderzoeker Akkerbouw

Economisch Onderzoeker Akkerbouw

Wij zoeken
Ben jij een ervaren econoom met een heldere visie en actuele praktijkkennis van de akkerbouwsector? Wil je bijdragen aan een economisch toekomstbestendige sector gebaseerd op een duurzame productie en bedrijfsvoering in Nederland en daarbuiten? Dan hebben wij een interessante functie voor je bij Wageningen Economic Research als Economisch Onderzoeker Akkerbouw!

Deze functie “Economische onderzoeker akkerbouw” valt binnen de expertisegroep “Performance & Impact Agrosector”. Wij zijn gespecialiseerd in economische sectorstudies, het meten van duurzaamheidsprestaties van sectoren, bedrijven en producten en het uitvoeren van beleidsonderzoek. Dit doen wij in opdracht van overheden, agrarische bedrijven, sectororganisaties en ngo’s, zowel nationaal als internationaal.

Wij werken in een virtueel en multidisciplinair sectorteam samen aan de belangrijkste kennisvraagstukken voor de Nederlandse akkerbouw in een internationale context zoals:

 • Hoe kunnen de duurzaamheidseisen van overheid en afzetketen op gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit, gewasbeschermingsmiddelen, stikstof, bodembeheer en veranderende consumentenvoorkeuren, geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering van akkerbouwbedrijven?
 • Wat is de impact van klimaatverandering op de teelt van akkerbouwgewassen? Hoe kan hierop geanticipeerd worden? En wat zijn de economische en ecologische consequenties daarvan?
 • Wat is het effect van wijzigingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de nieuwe Europese Green Deal op de bedrijfsvoering en de concurrentiepositie van de Nederlandse akkerbouwsector?
 • Welke bedrijfsstrategieën (schaalvergroting, robotisering, korte ketens), vormen van bedrijfsvoering en nieuwe verdienmodellen (natuurbeheer, ecosysteemdiensten) dragen bij aan een economisch toekomstbestendige akkerbouwsector?
 • Hoe heeft de benuttingsgraad van stikstof op akkerbouwbedrijven zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? Op welke wijze zouden akkerbouwers hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen om deze benutting te verhogen? Hoe kan dit gestimuleerd worden? Wat zijn hiervan de bedrijfseconomische consequenties?

Als onderzoeker werk je in wisselende projectteams aan verschillende onderzoeken. Ook acquisitie- en/of projectleiderstaken behoren tot je functie. Afhankelijk van je werkervaring zal op kortere of langere termijn het accent daarvan zwaarder worden. De kern van de activiteiten binnen deze brede functie zijn de volgende:

 • Als onderzoeker voer je economische sectorstudies (monitoringsprojecten, scenariostudies) en beleidsonderzoek (beleidsanalyses, -evaluaties, -verkenningen etc.) uit. Data-analyse met gegevens uit het Bedrijven-Informatienet of Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid vormt daarin een belangrijk onderdeel. Ook werk je mee aan onderzoeksprojecten en- thema’s die de akkerbouwsector overstijgen, en waarbij het juist draait om de wisselwerking met andere landbouwsectoren. De onderzoeksresultaten presenteer je op een heldere manier en op basis daarvan geef je onafhankelijk advies aan onze opdrachtgevers.
 • Als acquisiteur en/of projectleider onderhoud je actief ons netwerk van relaties in de akkerbouwsector, bij overheden, ngo’s en andere relevante stakeholders. Je bent een sparringpartner voor onze klanten en in staat hun kennisvragen te vertalen naar heldere economische onderzoeksvragen en projectvoorstellen. Je werft nieuwe onderzoeksopdrachten in samenwerking met andere kennispartners. Je coördineert projecten met meerdere opdrachtgevers en financiers en geeft intern leiding aan verschillende projectteams en zorgt dat binnen de afgesproken tijd en begroting de projectresultaten worden opgeleverd.

Wij vragen

 • Een afgeronde Master economie (bijv. agrarische, bedrijfs– of milieu-economisch) of plantenteelt met een sterke focus op economie.
 • Circa 5 jaar werkervaring in het akkerbouwonderzoek of ander relevante werkervaring in de akkerbouwbranche.
 • Visie op de belangrijkste economische en duurzaamheidsvraagstukken in de Nederlandse akkerbouwsector.
 • Een relevant (inter)nationaal netwerk binnen de akkerbouwsector (bedrijfsleven en brancheorganisaties), overheden, ngo’s, andere kennisinstituten en stakeholders.
 • Ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 • Ruime ervaring met projectmatig werken, waarbij je bij voorkeur ook projectleiderservaring hebt opgedaan.
 • Ervaring met het ontwikkelen van nieuwe kennisproducten, het verwerven van nieuwe onderzoeksprojecten en het schrijven van onderzoeksvoorstellen is een pre.
 • Een betrokken persoonlijkheid die graag in teamverband werkt, een klant- en resultaatgerichte instelling heeft, beschikt over goede presentatievaardigheden en het vermogen heeft om onder druk te presteren.
 • Uitstekende communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Een internationale oriëntatie en de bereidheid om voor projectbijeenkomsten te reizen naar het buitenland (m.n. Brussel).

Wij bieden
Een uitdagende functie met, afhankelijk van je ervaring, een marktconform salaris van minimaal €3.255,- tot maximaal €5.748,- bij een volledige werkweek van 36 uur conform CAO Wageningen Research (schaal 11/12). De functie is voor een jaar en minimaal 32 uur per week, met mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren en een voldoende opdrachten.

Daarnaast bieden wij:

 • 8% vakantietoeslag;
 • een structurele eindejaarsuitkering van 3%;
 • uitstekende opleidingsmogelijkheden en secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • flexibele werktijden en vakanties kunnen in overleg worden vastgesteld zodat een optimale balans tussen werk en privé mogelijk is;
 • uitstekende pensioenregeling via ABP;
 • 171 vakantie-uren, de mogelijkheid om bij te kopen en goede aanvullende verlofregelingen;
 • de mogelijkheid om maximaal 4 uur per week extra te werken en zo maximaal 204 compensatie uren per jaar op te bouwen;
 • een keuzemodel om een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen, zoals een fietsplan;
 • gebruik maken van de op de campus in Wageningen aanwezige sportfaciliteiten (tegen een kleine vergoeding);
 • de standplaats is Wageningen of Den Haag, en er wordt verwacht dat je regelmatig aanwezig bent op de andere locatie.

Wageningen University & Research stimuleert interne doorgroeimogelijkheden en mobiliteit met een intern recruitment beleid. Er zijn ruime mogelijkheden voor eigen initiatief in een lerende omgeving. Wij bieden een veelzijdige baan in een internationale omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Anita van der Knijff (Hoofd van de expertisegroep Performance & Impact Agrosectoren), tel.: 070-3358181, e-mail: anita.vanderknijff@wur.nl of Bert Smit (Senior onderzoeker akkerbouw en trekker virtuele sectorteam), tel: 0320-293528, e-mail: bertb.smit@wur.nl.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sandra Willemsen, Recruiter SSG of Bianca Aversteeg, Recruitment SSG support; recruitment.ssg@wur.nl.

Wil je solliciteren?
Dat kan direct door je CV en motivatiebrief te uploaden via de sollicitatie button bij de deze vacature op onze website zodat wij je persoonlijke gegevens kunnen verwerken met je toestemming.

De vacature blijft open staan totdat deze definitief is ingevuld. De eerste gesprekken zullen online plaatsvinden. Mocht je de vacature na 1 december a.s. voor het eerst onder ogen krijgen, neem dan even contact met ons op om te informeren naar de stand van zaken.

Gelijke kansen
Wij zijn een werkgever die gelijke kansen biedt. Wij ontvangen graag sollicitaties van alle voldoende gekwalificeerde personen ongeacht hun ras, geslacht, functiebeperking, religie / levensovertuiging, seksuele geaardheid of leeftijd.
Wij geloven dat een diverse en inclusieve werkomgeving ons een relevantere, meer competitieve en veerkrachtiger organisatie maakt. Klik hier voor meer informatie over werken bij WUR met een functiebeperking.

Wij zijn
Wageningen University & Research

De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Met ongeveer 30 vestigingen, 6.500 medewerkers en 12.500 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak. Wij zijn uitgeroepen tot Beste Werkgever in de categorie Onderwijs 2019-2020.

Kijk hier voor meer informatie over werken bij Wageningen University & Research

Wageningen Economic Research is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, sociaaleconomisch onderzoeksinstituut. De (sociaal-)economische inzichten en integrale adviezen van Wageningen Economic Research ondersteunen overheden en bedrijven op innovatieve wijze bij beleid en besluitvorming. We zijn al ruim 75 jaar expert op het gebied van duurzame landbouw en voeding, gezonde voeding, leefstijl en de leefomgeving en we staan bekend als een kennisinstituut dat inzicht biedt in de capaciteit van onze planeet enerzijds en het menselijk handelen anderzijds.

In totaal zijn er zeven expertisegroepen binnen Wageningen Economic Research. De expertisegroep “Performance & Impact Agrosector” bestaande uit circa 35 professionals, zet zich in voor een duurzamere wereld door het uitvoeren van toegepast sociaaleconomisch onderzoek en het geven van onafhankelijk advies gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De expertisegroep is gespecialiseerd in economische sectorstudies (monitoringsprojecten, scenariostudies), het meten van duurzaamheidsprestaties van sectoren, bedrijven en producten (people-planet-profit) en het uitvoeren van beleidsonderzoek (beleidsanalyses, -evaluaties, -verkenningen etc.). Voor elke onderzoeksopdracht selecteren wij het beste team op basis van de vereiste expertise en vaardigheden. Daarbij werken wij vaak binnen projectteams samen met andere onderdelen van Wageningen University & Research of andere kennispartners.

Bureaus worden vriendelijk verzocht niet te reagerenSolliciteer op deze functie
Measure Pixel