« Ga terug   Print

Deskundig Lid Pachtkamer en Centrale Grondkamer

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | Arnhem | HBO | Parttime | Sluit 2018-03-01

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zoekt voor de PK en de CGK een deskundig lid aan pachterszijde. De voorkeur gaat uit naar een actieve agrariër.

De Pachtkamer (PK) en de Centrale Grondkamer (CGK) van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelen en beslissen in hoger beroep in een meervoudige kamer over respectievelijk de vonnissen van de pachtkamers van de rechtbanken en de beschikkingen van de grondkamers. De PK en de CGK zijn de laatste feitelijke instanties in pachtzaken. Van deze kamer maken personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, als deskundige leden deel uit.

Wie zoeken wij?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zoekt voor de PK en de CGK een deskundig lid aan pachterszijde. De voorkeur gaat uit naar een actieve agrariër. Kandidaten dienen een HBO of universitair werk- en denkniveau te hebben en in staat te zijn tot een onafhankelijke oordeelsvorming.
Verder strekt tot aanbeveling:

  • diepgaande en actuele kennis van en ruime ervaring in de agrarische praktijk;
  • ervaring met het pachten van grond en/of gebouwen;
  • ervaring met collegiale besluitvorming en/of teamwork;
  • een reële bijdrage kunnen leveren aan een goede beslissing;
  • kennis van en/of ervaring met taxatie van grond en gebouwen of de bereidheid die op te doen;
  • kunnen beoordelen van jaarrekeningen en bedrijfsplannen van agrarische ondernemingen;
  • bekend staan als onafhankelijk en onpartijdig en niet geassocieerd worden met uitsluitend belangen van pachters of verpachters.

Taken deskundig lid

De taken van een deskundig lid zijn o.a.:

  • het voorbereiden vanuit de eigen deskundigheid van zaken en het deelnemen aan de behandeling ter zitting;
  • het tezamen gemotiveerd doen van uitspraken en nemen van beslissingen;
  • het taxeren van pachtobjecten of het beoordelen van taxaties.

Bijzonderheden

De benoemingstermijn bedraagt vijf jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor telkens vijf jaar, maar niet langer dan tot aan het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

Vergoeding

Het deskundig lid ontvangt voor de werkzaamheden op grond van een wettelijke regeling vacatiegeld en een vergoeding van onkosten.

Belangstelling?

Een referentieprofiel voor deskundig lid van de PK en CGK is op verzoek te verkrijgen via
mevrouw M.I. de Moor, m.i.de.moor@rechtspraak.nl. Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij mevrouw mr. Th.C.M. Willemse, voorzitter van de PK en CGK, telefoon 06-46908326.

Sollicitaties met vermelding van de naam en de mailadressen van drie referenten kunt u vóór 1 maart 2018 zenden aan de president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de heer mr. A.R. van der Winkel MPM, door tussenkomst van de afdeling HRM, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem of mailen naar m.i.de.moor@rechtspraak.nl.

Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 14 maart 2018 en het gesprek met het gerechtsbestuur op

5 april 2018.Solliciteer op deze functie

Deel deze vacature