« Ga terug   Print

DRIE DESKUNDIGE LEDEN VAN DE PACHTKAMER

2020-05-01 RECHTBANK NOORD-NEDERLAND | Noord | HBO | Fulltime | Sluit 2020-05-28

De Pachtkamer (PK) van de rechtbank Noord-Nederland behandelt en beslist in eerste aanleg in een meervoudige kamer over de beschikkingen van de grondkamers.

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

DRIE DESKUNDIGE LEDEN VAN DE PACHTKAMER

De Pachtkamer (PK) van de rechtbank Noord-Nederland behandelt en beslist in eerste aanleg in een meervoudige kamer over de beschikkingen van de grondkamers. Van deze kamer maken personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar, als deskundige leden deel uit.

Wie zoeken wij?

De rechtbank Noord-Nederland zoekt voor de PK een drietal deskundige leden aan verpachterszijde. De voorkeur gaat uit naar een actieve agrariër of rentmeester. Kandidaten dienen een HBO of universitair werk- en denkniveau te hebben en in staat te zijn tot een onafhankelijke oordeelsvorming.
Verder strekt tot aanbeveling:

 • diepgaande en actuele kennis van en ruime ervaring in de agrarische praktijk;
 • ervaring met het pachten van grond en/of gebouwen;
 • ervaring met collegiale besluitvorming en/of teamwork;
 • een reële bijdrage kunnen leveren aan een goede beslissing;
 • kennis van en/of ervaring met taxatie van grond en gebouwen of de bereidheid die op te doen;
 • kunnen beoordelen van jaarrekeningen en bedrijfsplannen van agrarische ondernemingen;
 • bekend staan als onafhankelijk en onpartijdig en niet geassocieerd worden met uitsluitend belangen van pachters of verpachters.

Taken deskundig lid

De taken van een deskundig lid zijn o.a.:

 • het voorbereiden vanuit de eigen deskundigheid van zaken en het deelnemen aan de behandeling ter zitting;
 • het tezamen gemotiveerd doen van uitspraken en nemen van beslissingen;
 • het taxeren van pachtobjecten of het beoordelen van taxaties;
 • twee van de nieuw te werven leden zullen met name ingezet worden bij pachtzaken die in Drenthe spelen, terwijl een derde te benoemen lid met name ingezet zal worden in zaken die zich in Friesland voordoen. Rechtbank Noord-Nederland heeft 3 volwaardige zittingslocaties, van de leden wordt gevraagd om op alle 3 de locaties inzetbaar te zijn.

Bijzonderheden

De benoemingstermijn bedraagt vijf jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor telkens vijf jaar, maar niet langer dan tot aan het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

Vergoeding

Het deskundig lid ontvangt voor de werkzaamheden op grond van een wettelijke regeling vacatiegeld en een vergoeding van onkosten.

Belangstelling?

Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij mr. T.K Hoogslag, voorzitter van de PK, op tel.nr. 06-10050387.

Sollicitaties kunt u vóór 28 mei 2020 richten aan de waarnemend president van de rechtbank Noord-Nederland,

mr. H.T. van der Meer, door tussenkomst van de afdeling werving & selectie via de mailbox sollicitaties.rb.nnl@rechtspraak.nl

De sollicitatiegesprekken vinden naar verwachting plaats in juni.Solliciteer op deze functie