« Ga terug   Print

Algemeen voorzitter LTO NOORD

2019-03-12 LTO Noord | Zwolle | HBO | Fulltime | Sluit 2019-05-11

De algemeen voorzitter is voorzitter van het Algemeen Bestuur en de Ledenraad van LTO Noord en geeft op inspirerende wijze bestuurlijk leiding aan de vereniging.

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING ALGEMEEN VOORZITTER LTO NOORD

Op 30 juni 2019 eindigt de eerste zittingsperiode van de heer J. Bartelds als algemeen voorzitter van LTO Noord. Statutair is hij nog tweemaal herbenoembaar voor een periode van drie jaren. De heer Bartelds stelt zich voor een herbenoeming beschikbaar. Andere belangstellenden worden uitgenodigd zich als kandidaat voor het algemeen voorzitterschap van LTO Noord te melden.De algemeen voorzitter is voorzitter van het Algemeen Bestuur en de Ledenraad van LTO Noord en geeft op inspirerende wijze bestuurlijk leiding aan de vereniging. Hij/zij is verantwoordelijk voor de bestuurlijke processen binnen de vereniging en is boegbeeld van een netwerkorganisatie, waarin drie regio’s en de sectoren nauw samenwerken. De algemeen voorzitter maakt deel uit van het bestuur van LTO Nederland en behartigt daarin één of meer thematische portefeuilles of dossiers.

Voor de profielschets van deze bestuursfunctie verwijzen wij u naar onze website www.ltonoord.nl/vacatures.

Het Algemeen Bestuur van LTO Noord heeft voor de invulling van deze functie een vertrouwenscommissie ingesteld, belast met de selectie
van de kandidaten. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Benoeming vindt donderdag 27 juni a.s. plaats door de Ledenraad
op basis van een enkelvoudige voordracht van het Algemeen Bestuur.

De aanmeldingstermijn sluit op maandag 8 april 2019. De selectiegesprekken vinden plaats in april en mei. Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met de vicevoorzitter van LTO Noord, de heer E. Douma, M. 06 - 515 83 118 of via e-mail edouma@ltonoord.nl.

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke reactie toezenden aan de Vertrouwenscommissie LTO Noord, t.a.v. mr. E. van der Sluis, Postbus 240,
8000 AE Zwolle. Op de enveloppe graag ‘vertrouwelijk’ noteren.Solliciteer op deze functie